PŁATNOŚCI, TERMINY I DOSTAWA:

:: Informacje o płatności, terminie realizacji i kosztach dostawy >
WARUNKI WSPÓŁPRACY:

Zapoznaj się dokładnie z warunkami współpracy, regulaminem oraz polityką prywatności.
Opracowaliśmy je mając na uwadze ochronę Twoich interesów.
Zamawiając akceptujesz warunki współpracy oraz warunki licencyjne.

:: Regulamin
:: Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies
:: Wzór formularza odstąpienia od umowy
:: Wzór formularza zgłoszenia reklamacji

PRAWA AUTORSKIE:

Wszystkie produkty znajdujące się w serwisie DyplomyDlaDzieci.pl objęte są prawami autorskimi.
Kopiowanie ich w całości lub jakiejkolwiek części jest bezwzględnie zabronione.


OGRANICZENIA LICENCYJNE:

Legitymacje służbowe nauczyciela mogą być zamawiane wyłącznie przez osoby upoważnione do zamawiania
legitymacji nauczycielskich (dyrektorzy placówek edukacyjnych).
Zamówienie należy potwierdzić na stosownym druku / wniosku podbitym pieczęcią placówki.

Dyplomy dla dzieci oraz dyplomy szkolne przeznaczone są wyłącznie do użytku w branży edukacji i zamawiane
mogą być jedynie przez osoby prowadzące placówki edukacyjne.
Niniejszym zostają bezwzględnie wyłączone z obrotu konsumenckiego.

Składając zamówienie oświadczasz, iż spełniłaś / spełniłeś powyższe warunki i jesteś osobom uprawnioną
do otrzymania ww. produktów.


ADMINISTRATOR SERWISU:

Właścicielem oraz administratorem serwisu DyplomyDlaDzieci.pl jest
C e n t r u m   D r u k u,   P o l i g r a f i a  M a ł o p o l s k a
Ł u k a s z   G o c e k

Prowadzący działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez:
Prezydenta Miasta Nowego Sącza Nr 14213/99 

Adres korespondencyjny:
3 3 - 3 0 0  N o w y   S ą c z
T r a u g u t t a  3
N I P:  7 3 4 2 5 9 1 1 0 8

Infolinia: +48 501 368 946

Szybki kontakt:
 http://dyplomydladzieci.pl/contact-us